Barion Pixel
16.000 ft felett ingyenes szállítás
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) -et ide kattintva tudja megjeleníteni PDF formátumban:
https://www.best4pets.hu//custom/best4pets/image/data/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek-2024-04-15-OPA-Kft.docx

Tartalom

1.    Cél, hatály. 2

2.    A Szolgáltatóra vonatkozó adatok. 2

3.    A weboldalon folytatott tevékenység. 3

4.    A weboldal használatára vonatkozó feltételek. 3

4.1.      A weboldal használatához kapcsolódó felelősség. 3

4.2.      Szerzői jog. 4

5.    A weboldalon történő vásárlás. 4

5.1.      Regisztráció. 4

5.2.      A megrendelés folyamata. 5

5.3.      Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte. 5

5.4.      Díjfizetés. 6

5.5.      Számla kiállítása. 7

5.6.      Szállítás. 7

6.    Az elállási jog gyakorlása. 8

7.    Az elállási jog gyakorlása V.I.P. tagnak minősülő Fogyasztó esetében. 9

8.    Szavatosság, jótállás. 9

8.1.      A tájékoztatás formája. 9

8.2.      Szavatossági, jótállási igények érvényesítése panaszkezelés. 9

9.    További jogérvényesítési lehetősége. 10

9.1.      Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál 10

9.2.      Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. 10

9.3.      Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon. 11

9.4.      Bírósági eljárás kezdeményezése. 11

1.    Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta. 12

2.    Melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató. 12

3.    Melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató  13

4.    Melléklet: Békéltető Testületek elérhetőségei 15

 

 

1.     Cél, hatály

1)    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://www.best4pets.hu/  honlapon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó, valamint egyes esetekben: Fogyasztó) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre. A Felhasználó az Ő.P.A. Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) weboldalára történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével és a weboldal használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató – mint egyben Adatkezelő – Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

2)    Az ÁSZF célja a weboldal használatával kapcsolatos szabályok rögzítése és a weboldalon történő vásárláshoz szükséges szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Ilyen jogszabály az ÁSZF hatályba lépésekor különösen:

·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);

·         a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

3)    A Felhasználó – egyben, mint az adatkezelési vonatkozásban Érintett – személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a weboldal bármely oldalán a láblécben.

4)    A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.

5)    A jelen ÁSZF nyelve magyar.

6)    Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

7)    Az ÁSZF időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ét bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

8)    Fogalmak:

a)    Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Jogszabályban a fogyasztót megillető úgynevezett többletjog (elállási és felmondási jog) csak az e minőségében eljáró személyt illeti meg.

b)    Felhasználó: a weboldalon rendelést feladó személy, aki lehet természetes személy (Fogyasztó) vagy Fogyasztónak nem minősülő egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vagy más szervezet.

2.    A Szolgáltatóra vonatkozó adatok

neve:                                Ő.P.A. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (Ő.P.A. Kft.)

adószáma:                        11961514-2-43

cégjegyzékszáma:           01 09 692797 - vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

kamarai reg. száma:        BU11961514

székhelye:                        1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.

képviseli:                           Őri-Korompai Eszter Judit ügyvezető

e-mail címe:                      info@best4pets.hu

weboldala:                        https://www.best4pets.hu/

telefonszáma:                   +36 30 697 1676

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatok:

neve:                                EZIT Kft.

székhelye:                        1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

e-mail címe:                     info@ezit.hu

weboldala:                        https://www.ezit.hu/

 

3.    A weboldalon folytatott tevékenység

1)    A Szolgáltató a weboldalon prémium minőségű kutyatápok és felszerelések (a továbbiakban együtt: termék) kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik, valamint ezekhez kapcsolódóan vagy akár ezekről teljesen függetlenül a felhasználók érdeklődésére számot tartó írásokat, blogcikkeket hoz nyilvánosságra a szerzői jog védelme alatt.

2)    A weboldalon feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló jogszabályok szerint a Szolgáltatóra és/vagy a termékre vonatkozó általános forgalmi adót (ÁFÁT).

3)    Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a szállítás területe kizárólag Magyarország területe.

4)    A Szolgáltató a termékhez kapcsolódó egyéb, ingyenesen vagy díjfizetés ellenében letölthető segédanyagokat is biztosíthat a weboldalán.

5)    A Szolgáltató a weboldalán lehetővé teszi személyesen nyújtott szolgáltatásai igénylését is.

4.    A weboldal használatára vonatkozó feltételek

4.1.                     A weboldal használatához kapcsolódó felelősség

1)    Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2)    Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.

3)    A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

4)    A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például kommenteket) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5)    A Szolgáltató weboldala, aloldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. E más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6)    A Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött és a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

4.2.                   Szerzői jog

1)    A Szolgáltató a weboldal és a hozzá tartozó közösségi oldal tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó az oldalak üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre felhasználja. A weboldal és közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weboldal üzemeltető cég székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

2)    Amennyiben a Szolgáltató a weboldal tartalmát harmadik személy honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap, azaz kétszázezer forint havidíj összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

5.    A weboldalon történő vásárlás

A weboldal tartalmának megtekintéséhez, valamint a weboldalon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, azonban – amennyiben a Regisztrációt a Szolgáltató lehetővé teszi a weboldalán – a regisztráció jelentősen hozzájárulhat a többszöri vásárlás megkönnyítéséhez.

5.1. Regisztráció

1)    A weboldalon regisztráció nélküli vásárlás is lehetséges, a Szolgáltató a többszöri vásárlás egyszerűsítése érdekében ajánlja regisztráció igénybevételét.

2)    A Szolgáltató a weboldalon regisztrációs lehetőséget működtet, a Felhasználó a weboldal menüjében megtalálható „Belépés” gombbal elérhető aloldalon a „Hozz létre saját fiókot” linkre kattintva regisztrálhat a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével (e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám). A „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrálás megtörténik, melyről a weboldalon a „Regisztrációja elkészült!” üzenet, valamint a megadott e-mail címre küldött e-mail ad visszajelzést. A rögzített adatokat a Felhasználó bármikor módosíthatja.

3)    A kezelt adatok köre és célja: név (vezetéknév, keresztnév) – azonosítás; e-mail cím – kapcsolattartás; telefonszám – kapcsolattartás.

4)    Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a Felhasználónak az oldalon található jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-et.

5)    A Felhasználó jogosult bármikor a regisztrációjának törlését kérni az info@best4pets.hu e-mail címre küldött üzenettel is, lehetőleg a „Tárgy” mezőben a „Regisztráció törlése” szavak feltüntetésével. Ilyen tartalmú üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Szolgáltató a Felhasználó felhasználói adatait a törlést követően eltávolítja a rendszeréből, ugyanakkor ez nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, illetve az adatkezelési szabályok szerint megfelelő jogalap alapján történő további adatkezelést. Törölt adatok visszaállítására nincs mód, a Felhasználó újbóli regisztrációval kerülhet vissza a Szolgáltató rendszerébe.

6)    A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

7)    A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok aktuálisak, pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5.2.                    A megrendelés folyamata

1)    A Szolgáltató a honlapján a „Vásárlás előtti tájékoztatás” pontban (aloldalon) nyújt tájékoztatást a vásárlással kapcsolatos lényeges tudnivalókról.

2)    Az egyes termékkategóriák tulajdonságait a Szolgáltató a weboldalán mutatja be („Részletek”). A Felhasználó az adott termék választását a „KOSÁRBA” vagy a „KOSÁRBA RAKOM” gomb megnyomásával jelezheti.

3)    A választott termék áráról, a szállítási díjról és a szállítási határidőről a termék kiválasztását követően a Szolgáltató a „Kosár” megtekintésével is tájékoztatást ad.

4)    A kosár összeállítása után a vásárlás a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gomb megnyomásával folytatható. A szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó, telefonszám) megadása után a „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomásával lehet tovább lépni. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető, illetve a „Vissza a kosárba” gomb segítségével lehet visszalépni.

5)    A szállítási mód (Házhozszállítás futárszolgálattal, GLS csomagpont) választása után a tényleges kiszállítási cím megadása (Pl. Futárszolgálat esetében: Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Emelet, Ajtó) megadása szükséges. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető. A Felhasználó a „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomásával léphet tovább.

6)    A fizetési mód (Banki átutalás – előre utalás, Utánvétel) választása után a számlázási cím megadása (megegyezik a szállítási címmel vagy más számlázási cím) megadása szükséges. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető. A Felhasználó a „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával léphet tovább.

7)    Az Összegzés funkció a megrendelés minden rögzített elemét bemutatja a felhasználó részére annak érdekében, hogy a megrendelése előtt áttekinthesse, hogy mindent az aktuális igényei szerint adott-e meg. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott adatokon. A „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával a megrendelés véglegesítésre kerül. A megadott jelölőnégyzetben történő jelöléssel el kell fogadni:

a)    az Általános Szerződési Feltételeket,

b)    az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót, melyek a link révén külön ablakban megnyitva olvashatóak, valamint onnan igény esetén le is menthetőek, ki is nyomtathatóak.

c)    a megadott jelölőnégyzetben történő jelöléssel szükséges jelezni, hogy a Felhasználó tudomásul veszi azt is, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után, továbbá

d)    a nyilatkozatot arról, hogy a Felhasználó 14 év feletti személy.

8)    A sikeres megrendelésről a weboldalon („RENDELÉSÉT FELVETTÜK!”), valamint e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

5.3.                     Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

1)    A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

2)    A megkapott visszaigazoló e-mail „A megrendelésed megérkezett, feldolgozása elkezdődött.” szövege arról ad tájékoztatást, hogy a Szolgáltató számára elérhetővé vált a megrendelés, azonban ez még nem minősül a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának. A Szolgáltató legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül igazolja vissza a Felhasználó e-mail címén, ha a Felhasználó által rendelt termék a kívánt paraméterekkel (darabszám, mértet, szín, egyéb jellemzők) rendelkezésre áll, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. Az így megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződést a Szolgáltató iktatja, az iktatószám megegyezik a rendelésszámmal. A szerződés a Felhasználó által utólag a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthető meg.

3)    Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4)    Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5)    A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre vonatkozik

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

·         a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);

·         a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, figyelemmel a Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU Irányelvére is;

·         a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;

·         bizonyos termékcsoportok és értékhatárok esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.

5.4.                    Díjfizetés

1)    Díjfizetés utánvéttel: Amennyiben a weboldalon megrendelt termék futárszolgálattal vagy a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

2)    Online bankkártyával: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a rendelés összértékét online, bankkártyával fizesse meg a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, az OTP Simple Pay szolgáltatás biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az Adatkezelő kijelenti, hogy:

a)    a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges bankkártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.

b)    a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosító OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36-(1-20-30-70)-3-666-611) általi kezelésének jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

c)    a Felhasználó az OTP Mobil Kft. adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást annak honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat. Az OTP Mobil Kft. adatkezelésre vonatkozó szabályzata a https://simple.hu/aff/ linken érhető el.

3)    A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.

4)    Előre utalással (banki átutalással): A megrendelt terméket lehetőség van előre utalással is megvásárolni, a Szolgáltató által küldött díjbekérőben foglaltak szerint. Az átutalás közleményében a megrendelő nevét és az e-mailben kapott rendelésszámot fel kell tüntetni az utalás egyértelmű azonosíthatósága érdekében! A megrendelés teljesítését a Szolgáltató a banki utalás beérkezését követő legelső munkanapon megkezdi, melyről telefonon és/vagy e-mailben is értesítést küld.

5)    Fizetés a Felhasználó által kiválasztott Pick Pack Ponton - átvételi helyen: a megérkezett bontatlan, sértetlen csomag ellenértékét a Felhasználó készpénzben vagy bankkártyával tudja kifizetni. (A bankkártyás fizetési lehetőségről az adott átvételi ponton előre tájékozódnia kell.)

6)    Készpénzzel: A szolgáltató ügyfélszolgálatán (1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.) kizárólag előre egyeztetett időpontban.

5.5.Számla kiállítása

A számlát a Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére E-számla formájában küldi meg, vagy azt a termékkel együtt a termék csomagolásában helyezi el.

5.6.                    Szállítás

1)    A Felhasználó a rendelését – kivéve a Fogyasztó átvétel előtti elállása esetét – köteles átvenni. Az át nem vett rendelés költségei a Felhasználót terhelik.

2)    Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton történik a kiszállítás, a küldemény feladásáról a Szolgáltató az eszter.korompai@best4pets.hu e-mail címről értesíti a Felhasználót. A Felhasználónak célszerű a levelezőrendszere beállításában ezt az e-mail címet úgy beállítani, hogy azt a levelezőrendszere ne tekintse „spam”-nek, vagy a megrendelést követően a „spam” leveleket is ellenőriznie.

3)    Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor egy alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbesítési kísérlet után sem sikerül átadni a küldeményt, akkor azt már csak a Felhasználó költségére tudja a Szolgáltató újra postázni. A küldemény átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, vagy a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Fogyasztó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

4)    A szállítási és csomagolási költségekről, valamint a szállítási határidőről a Szolgáltató a weboldalán, illetve a megrendelés folyamatában ad részletes tájékoztatást.

5)    Amennyiben valamely szolgáltató csomag átvételi pontjára történik a kiszállítás (például MPL Posta Pont, Pick Pack Pont stb.) az átvétellel kapcsolatos információkat a Szolgáltató a weboldalán, illetve a megrendelés folyamatában adja meg részletesen.

6)    A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a termék(ek)et. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.   Az elállási jog gyakorlása

1)    Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Felhasználó).

2)    A terméknek a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletében szereplő elállási nyilatkozat mintát is.

3)    A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

4)    A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5)    A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

6)    A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7)    Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8)    A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

b)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

e)    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

9)    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 25. §-a szerint a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Erre tekintettel a Szolgáltató külön felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a termék gyári csomagolását csak akkor bontsa fel, a termék eredeti címkéjét csak abban az esetben távolítsa el, amennyiben e nélkül annak jellege, működése, tulajdonsága nem állapítható meg. Az esetleges ezzel kapcsolatos, értékcsökkenés megállapításáról szóló vita megelőzése érdekében a Szolgáltató a +36 30 697 1676 telefonszámon vagy az eszter.korompai@best4pets.hu e-mail címen elérhető és szükség esetén e kérdés kapcsán is tájékoztatást, segítséget nyújt.

7.     Az elállási jog gyakorlása V.I.P. tagnak minősülő Fogyasztó esetében

1)    A Szolgáltató jogosult az általa meghatározott feltételek teljesítése esetén a Fogyasztót V.I.P. tagnak tekinteni, amennyiben a Fogyasztó is teljesíti az ehhez szükséges regisztrációt. Az erre vonatkozó feltételeket a Szolgáltató a Kedvezmények / VIP tagság aloldalán hirdeti meg, valamint ezen az aloldalon helyezi el a VIP TAGSÁGI REGISZTRÁCIÓ linket is, amelynek segítségével a Fogyasztó a regisztrációját elvégezheti.

2)    A V.I.P. tag a tagsága fennállása alatt a jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározottaktól eltérően a jogszabályban meghatározott elállási jogát a 14 naptól eltérően 30 napig gyakorolhatja.

3)    A Szolgáltató az ilyen többlet szolgáltatásait szabadon kiegészítheti, módosíthatja, visszavonhatja, de a Fogyasztó megrendelésének időpontjában érvényben lévő többlet szolgáltatást köteles az adott megrendelés vonatkozásában biztosítani.

8.   Szavatosság, jótállás

8.1.                    A tájékoztatás formája

A Szolgáltató a Felhasználó részére a Kellékszavatosságról, a Termékszavatosságról, valamint a jótállás alá eső termékek esetében a Jótállásról a jelen ÁSZF mellékletében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti mintatájékoztató felhasználásával ad tájékoztatást.

8.2.     Szavatossági, jótállási igények érvényesítése panaszkezelés

1)    A Felhasználó Szavatossági igényeit, panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, illetve jelentheti be:

Címzett: Ő.P.A. Kft.

Levelezési cím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.

E-mail cím: info@best4pets.hu

Telefon: +36 30 697 1676

2)    A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt őriz.

3)    A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

4)    A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.   További jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára.

9.1.      Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A Fogyasztó fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatalok látják el, melyek listája a https://kormanyhivatalok.hu/ honlapon érhető el.

9.2.     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Fogyasztó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben.

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Fogyasztó azonban dönthet úgy, hogy más, azaz nem a lakóhelye/vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető test-ület folytassa le az eljárást, azaz a 20 békéltető testület közül bármelyikhez benyújthatja kérelmét.

A békéltető testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://bekeltetes.hu/

Az elérhetőségek megtekinthetők a jelen ÁSZF mellékletében is.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes

Budapesti Békéltető Testület

Címe:                          1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím:          1253 Budapest Pf.  10.

Telefonszáma:            (1) 488-2131

Elnök:                         Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím:                https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím:                 bekelteto.testulet@bkik.hu

9.3.      Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon

Amennyiben az online vásárlás során felmerült probléma vagy vita nem rendeződött el a Szolgáltatóval vagy a hazai fórumokon, panaszát a következő platformon keresztül terjesztheti európai uniós vitarendezési testület elé:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

9.4.     Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

 

 

1.     Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(A szerződéstől való esetleges elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Ő.P.A. Kft.

Levelezési cím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.

E-mail cím: info@best4pets.hu

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A Fogyasztó neve:

 

A Fogyasztó telefonszáma:

 

A Fogyasztó címe:

 

 

Kelt

A Fogyasztó aláírása

(papíron tett nyilatkozat esetén

 

 

 

2.    Melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

  • egy áru esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
  • több áru szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi.
  • több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi postai vagy e-mail címre:

Címzett: Ő.P.A. Kft.

Levelezési cím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.

E-mail cím: info@best4pets.hu

 

Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében bemutatott elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

3.    Melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Ő.P.A. Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Ő.P.A. Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az Ő.P.A. Kft. – amennyiben a termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik – jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4.    Melléklet: Békéltető Testületek elérhetőségei

 

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület

A Tolna, Somogy és Baranya vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a pécsi székhellyel működő Baranya Vármegyei Békéltető Testület jár el.

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: https://baranyabekeltetes.hu/

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

A Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a miskolci székhellyel működő Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület jár el.

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf.  376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

3. Budapesti Békéltető Testület

A Budapest területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a budapesti székhellyel működő Budapesti Békéltető Testület jár el.

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf.  10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/ 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

A Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a szegedi székhellyel működő Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület jár el.

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/ 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

A Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a székesfehérvári székhellyel működő Fejér Vármegyei Békéltető Testület jár el

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla

Honlap cím: https://www.bekeltetesfejer.hu/

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

A Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a győri székhellyel működő Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület jár el.

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://bekeltetesgyor.hu/hu; https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

7. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

A Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a debreceni székhellyel működő Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület jár el.

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu/

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület

A Pest vármegye területén lakó vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben a budapesti székhellyel működő Pest Vármegyei Békéltető Testület jár el.

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu ; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu